top of page
miss3 logo

Architektonické 3D vizualizace & fyzické modely

Zásady ochrany osobních údajů / MISS3

KDO JSME?

Jsme CGI společnost s více než 18 lety v oboru.

MISS3 sro
Jaselská 16
Brno, 60200
Česká republika
IČO: 27668185
DIČ/VAT: CZ27668185
office@miss3.cz
www.miss3.cz

KDY SHROMAŽĎUJEME INFORMACE?

 • Pokud nám pošlete e-mail nebo zavoláte a/nebo s námi vstoupíte do obchodního vztahu.

 • Pokud vyplníte formulář na naší webové stránce/Dotazy

 • Pokud navštívíte naši webovou stránku, shromažďujeme chování uživatelského rozhraní/UX anonymně, bez IP, bez země.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE OD LIDÍ SHROMAŽĎUJEME?

 • Název a adresa společnosti (pro fakturaci, kredity na webových stránkách)

 • E-mailová adresa společnosti (obecný komunikační kanál)

 • Údaje o kontaktní osobě (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo)

 • DIČ (fakturace)

 • Číslo účtu (fakturace)

JAK VYUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE/INFORMACE?

Vaše osobní nebo neosobní údaje shromažďujeme pouze prostřednictvím e-mailové nebo telefonické komunikace.

Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pro následující konkrétní účely:

 •  abychom mohli nabízet naše služby

 • abychom mohli přijímat a reagovat na vaše požadavky

 • abychom mohli zjistit historii komunikace

 • abychom s vámi mohli navázat a udržovat pracovní vztah

 • abychom mohli zasílat faktury

 • abychom vás mohli informovat o nových produktech souvisejících s vašimi projekty (s vaším svolením)

 • abyste nám umožnili umístit vaše kredity (s vaším svolením) na naše webové stránky

NEOSOBNÍ ÚDAJE?

Shromažďujeme a uchováváme data spojená s projekty pro účely výroby. Shromažďujeme CAD data, obrázky, textové soubory, skici, e-mailovou komunikaci atd.

Tyto neosobní údaje uchováváme na bezpečném a šifrovaném místě pro naše interní archivy/zálohování dat.

Všechny tyto údaje jsou považovány za důvěrné a nejsou poskytovány/používány pro žádné osobní nebo veřejné účely.

WEBOVÁ STRÁNKA?

Když navštívíte naše webové stránky, ve výchozím nastavení neshromažďujeme žádné osobní údaje.
Pro účely sledování používáme soubory cookie.

ODKAZY TŘETÍCH STRAN?

Příležitostně můžeme podle našeho uvážení zahrnout nebo nabídnout produkty nebo služby třetích stran na našich webových stránkách.

Tyto stránky třetích stran mají samostatné a nezávislé zásady ochrany osobních údajů.

Tyto stránky třetích stran mají samostatné a nezávislé zásady ochrany osobních údajů.

Neneseme proto žádnou odpovědnost za obsah a aktivity těchto propojených stránek.

Přesto se snažíme chránit integritu našich stránek a vítáme jakoukoli zpětnou vazbu k těmto stránkám.

 POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM?

Vaše údaje nebudou prodány/poskytnuty třetím stranám.

Budou poskytnuty pouze v případě, že jsme povinni tak učinit v důsledku zákonů nebo předpisů a/nebo v důsledku soudního sporu.

PŘENOS ÚDAJŮ DO ZEMÍ MIMO EU A/NEBO
ONLINE SLUŽBY, KTERÉ VYUŽÍVÁME?

 • Používáme online e-mailového klienta, který je v souladu s GDPR.

 • Používáme online fakturačního klienta, který je v souladu s GDPR.

 • Používáme online úložiště zálohování dat, které je v souladu s GDPR.

 • Všechny výše uvedené údaje poskytneme našim klientům pouze z bezpečnostních důvodů! Všechny služby jsou šifrovány a chráněny heslem.

 • Všechny přenosy dat používají šifrování. K vašim osobním údajům má přístup pouze omezený počet osob, které jsou vázány smlouvou o mlčenlivosti.

JAK DLOUHO VAŠE DATA UCHOVÁVÁME?

Osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytné pro účely, pro které byly údaje shromážděny,

a v tomto ohledu dodržujeme všechny platné zákony a předpisy.

BEZPEČNOSTNÍ?

 • Děláme vše pro to, abychom ochránili vaše osobní údaje a neosobní údaje, pokud je získáme.

 • Přijali jsme technická a organizační opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje před nezákonným shromažďováním/zpracováním a/nebo ztrátou.

 • Firewall a šifrovací opatření se používají k zabránění přístupu k vašim údajům neoprávněným třetím stranám. Data jsou uložena na místech, která jsou  fyzicky a technicky bezpečná. Všechny online služby, které používáme, jsou chráněny silným heslem. K datům má přístup pouze omezená  skupina lidí, mezi nimiž jsou subdodavatelé MISS3 sro vázáni dohodou o mlčenlivosti. Zpětně testujeme naši bezpečnost.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

 • Pokud se kdykoli domníváte, že informace, které o vás zpracováváme, jsou nesprávné, můžete požádat o zobrazení těchto informací a jejich opravu nebo odstranění. Pokud chcete podat stížnost na to, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, můžete nás kontaktovat, abychom věc prošetřili:office@miss3.cz

 • Na váš dotaz, připomínku nebo stížnost odpovíme do 2 týdnů od jejich obdržení.

MISS3 logo

V MISS3 VĚŘÍME

bottom of page